1954-2000. IZDAVAČKA DJELATNOST

1954.
Katalog istarske dvorane Gliptoteke
, tekst: Paškvan, F.

1955.
Vodič kroz historijsku zbirku Gliptoteke

1958.
Antička skulptura (Grčka)
, tekst: Montani, M.

1960.
Skulptura i arhitektonska ornamentika Hrvatske i Dalmacije od IX do XV stoljeća
, tekst: Montani, M. Izložbu je priredila Gliptoteka JAZU u okviru programa proslave 100.   godišnjice JAZU.

1967.
Juraj Dalmatinac i njegov krug
, tekst: Montani, M.

R. Valdec, R. Frangeš, tekst: mr. sc. Adamec, A.

1973.
Vodič zbirke stećaka
, tekst: Sakač, M.

Milena Lah: Oblik iskustva nakon Ikarovog pada

1974.
Izložba kiparskog stvaralaštva: Lik žene u djelima kipara I. Rendića, R. Frangeša Mihanovića, R. Valdeca, I. Kerdića, B. Deškovića, I. Meštrovića
; tekst: mr. sc. Adamec, A.

Kiparstvo XIX. I XX. stoljeća, tekst: mr. sc. Adamec, A.

Izložba istarskih fresaka (povodom 500. obljetnice rada majstora Vincenta iz Kastva u Bermu), tekst: Sakač, M.

1975.
Izložba skulpture i crteža akademskog kipara Paula Perića
, tekst: mr. sc. Adamec, A.

1976.
Juraj Matejev Dalmatinac – izložba prigodom 500. obljetnice
, tekst: suradnici Instituta za povijest umjetnosti

1978.
Like žene u suvremenoj skulpturi (prigodom 8. ožujka)
, tekst: mr. sc. Adamec, A.

Kiparsko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1897-1918., tekst: mr. sc. Adamec, A.

1981.
Branko Vlahović: Skulpture i crteži (1924-1979.)
, tekst: Mažuran Subotić, V.

Kiparsko stvaralaštvo Proljetnog salona i Lade

Spomenici nulte kategorije, tekst: Mohorovičić, A.

1982.
Revolucionarna misao u skulpturi u čast IX. Kongresa SKH
, tekst: mr. sc. Adamec, A., Kličinović, B.

I. trijenale hrvatskog kiparstva-Konfrontacije

Milena Lah: Ikarov krug

1983.
Ivan Meštrović (Izložba kiparskog stvaralaštva Ivana Meštrovića prigodom 100. obljetnice rođenja)
, tekst: mr. sc. Adamec, A.

Joško Eterović: Tok vrpce (slike, skulpture, objekti)

1985.
Izložba stvaralaštva Tomislava Hruškovca
, tekst: mr. sc. Adamec, A.

Grbovi naše obale (iz fundusa Gliptoteke), tekst: Sakač, M.

II. trijenale hrvatskog kiparstva

1986.
Zavjetne pločice pomoraca Perasta
, tekst: Sakač, M.

1987.
Vanja Radauš: Monografska izložba skulptura
, tekst: Roje Depolo, L.

1988.
Juraj Škarpa
, tekst: Kličinović, B., dr. sc. Zlamalik, V.

III. trijenale hrvatskog kiparstva

1989.
Edith Merle: Skulptura 1976-1988.
, tekst: Kličinović, B.

Ivan Rendić: Prvi hrvatski kipar u Zagrebu prigodom 140. godišnjice rođenja, tekst: mr. sc. Adamec, A.

Hinko Juhn: Retrospektivna izložba, tekst: Roje Depolo, L.


1990.
Antun Dominik Fernkorn: spomenik banu Josipu Jelačiću
, tekst: Sakač, M.; Maleković, V.

Mila Wood : Retrospektivna izložba, tekst: Mažuran-Subotić, V.

1991.
IV. trijenale hrvatskog kiparstva

1992.
S.O.S. za Biskupiju kod Knina
, tekst: Gunjača, S.

Od Nina do Knina: iz hrvatske spomeničke baštine od 9. do 11. stoljeća, tekst: prof. dr. Jurković, M.; Gliptoteka HAZU / MGC Muzej Mimara, Zagreb

1993.
Ivo Kerdić: Retrospektivna izložba
, tekst: Roje Depolo, L., Mažuran-Subotić, V.

Zlatko Kopljar: Opasni prostori, tekst: Kipke, Ž.

1994.
Branislav Dešković
, tekst: Kličinović, B.

V. trijenale hrvatskog kiparstva

1995.
Frane Cota: Retrospektivna izložba
, tekst: Roje Depolo, L.

1996.
Mila Kumbatović: Retrospektivna izložba, tekst: Mažuran-Subotić, V.; Gliptoteka HAZU i Muzej grada Rijeke, Zagreb

Emil Bohutinsky: Retrospektivna izložba, tekst: Roje Depolo, L.

1997.
Ferdo Ćus
, tekst: Mažuran-Subotić, V.

Kažimir Hraste: Izložba skulpture, tekst: Mažuran-Subotić, V.

VI. trijenale hrvatskog kiparstva

1998.
Žrtve Bleiburga i žrtve Križnog puta
, tekst: Depolo, J.

Frano Kršinić, tekst: Kličinović, B.

1999.
Od I. Gundulića do M. Krleže (portreti poznatih hrvatskih književnika iz fundusa Gliptoteke HAZU)
, tekst: Roje Depolo, L.

Robert Jean –Ivanović : Retrospektivna izložba, tekst: Mažuran-Subotić, V.

Ljubo de Karina : Monografska izložba, tekst: Roje Depolo, L.

Marina Tudjina Badurina: Skulpture, tekst: Kličinović, B.


2000.
VII. trijenale hrvatskog kiparstva