Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI. stoljeća

Zgrada 1 - 1. kat - Dvorana I1. Vincent iz Kastva: Navještenje,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao E. Kokot, 1974., GaK-117

2. Vincent iz Kastva: Rođenje Kristovo,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao E. Kokot, 1974., GaK-118

3. Vincent iz Kastva: Poklonstvo kraljeva,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao B. Bulić, 1950., GaK-111

4. Vincent iz Kastva: Isus u Hramu,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao B. Bulić, 1950., GaK-44

5. Vincent iz Kastva: Prikazanje u Hramu,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao E. Kokot, 1974., GaK-119

6. Vincent iz Kastva: Krist na Maslinskoj gori,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama,
Beram, kopirao H. Kujundžić, 1956., GaK-103

7. Vincent iz Kastva: Sv. Mihovil,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao E. Kokot, 1974., GaK-120

8. Vincent iz Kastva: Sv. Juraj,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao H. Kujundžić, 1956., GaK-101

9. Vincent iz Kastva: Sv. Martin,
1474., crkva sv. Marije na Škrilinama, Beram,
kopirao H. Kujundžić, 1956., GaK-100

10. Autor nepoznat: Judin poljubac,
1471., kapela sv. Trojstva, Žminj,
kopirao A. Hegedušić, 1953., GaK-50