Zbirka sadrenih odljeva fragmenata s nepokretnih spomenika hrv. kulturne baštine od IX. do XV. st

Zgrada 2 - prizemlje - Dvorana V1. Majstor Radovan: Portal katedrale sv. Lovre u Trogiru,
1240. - 1252., sadreni odljev, HZ-248

2. Romanički prozor (Nemani proždiru bludnicu),
XIII. st., katedrala sv. Lovre, Trogir,
sadreni odljev, HZ-278

3. Tranzena s elementima pletera,
Slano kraj Dubrovnika,
sadreni odljev, HZ-766

4. Romanička tranzena,
crkva sv. Trojstva, Rovinj,
sadreni odljev, HZ-764

5. Kristovo rođenje,
XIII. st., reljef sa zvonika katedrale sv. Dujma, Split,
sadreni odljev, HZ-186

6. Majstor Otto: Sv. Dujam, sv. Staš i sv. Petar,
XIII. st., reljef sa zvonika katedrale sv. Dujma, Split,
sadreni odljev, HZ-185

7. Reljef bratovštine Svih svetih, Korčula
sadreni odljev, HZ-719

8. Reljef bratovštine Svih svetih, Korčula,
sadreni odljev, HZ-720

9. Sv. Juraj,
XII. - XIII. st., Split,
sadreni odljev, HZ-464

10. Sveti Krševan, reljef,
Zadar,
sadreni odljev, HZ-317

11. Giovanni di Borgo Sansepolcro: Korska sjedala,
1394., crkva sv. Franje, Zadar,
sadreni odljev, HZ-589

12. Gotička kustodija,
crkva sv. Petra u Gaaonu, Slovenija,
sadreni odljev, HZ-709

13. Benko iz Sočerge:
Kustodija, 1466.,
crkva sv. Ivana, Predloka,
sadreni odljev HZ-434

14. Bonino da Milano: Adam,
1431. - 1441., skulptura sa sjevernog portala katedrale sv. Jakova, Šibenik,
sadreni odljev, HZ-235

15. Sedmoglava Hidra,
XVI. st., s bastiona gradskih zidina, Zadar,
sadreni odljev, HZ-705

16. Grlo bunara,
samostan benediktinki, Pag,
sadreni odljev, HZ-910

17. Nikola Firentinac: Oplakivanje,
XV. st., Zbirka crkvene umjetnosti u crkvi sv. Ivana Krstitelja, Trogir,
sadreni odljev, HZ-255

18. Franjo iz Milana: Škrinja Sv. Šimuna,
1380., crkva sv. Šimuna, Zadar,
sadreni odljev, HZ-594