Kako nastaju naši odljevi
 
   
 
Izrada sadrenog odljeva

Odljevanje je proces kojim se skulptura ili dio skulpture reproducira pomoću kalupa koji može biti od gipsa ili od silikonske gume.
Kalup za sadreni odljev potrebno je prvo premazati sapunicom, a potom nanijeti nekoliko slojeva mješavine sadre i vode pomoću kista. Ukoliko se radi o većoj skulpturi potrebno je umetnuti i metalnu armaturu kojom se učvršćuje budući odljev. Prije spajanja dijelova kalupa rubove je potrebno podebljati slojem mješavine radi učvršćivanja.
Nakon sušenja dijelovi kalupa se razdvajaju i odljev se vadi. Predzadnja faza, ukoliko se sadreni odljev izrađuje od nekoliko djelova, jest njihovo spajanje u jednu cjelinu. Na mjestima gdje se spajaju djelovi ostaju vidljive linije koje je potrebno ukloniti obradom površine: cizeliranjem. Posljednja faza u izradi odljeva je njegovo patiniranje, postupak kojim se postiže vizualna sličnost s originalnim materijalom skulpture.
   
  Zgrada Gliptoteke Dvije polovice gipsanih kalupa za izradu odljeva torza Bacača diska.
   
  Zgrada Gliptoteke Polovica kalupa ispunjena sadrom i armaturom. Slijedi spajanje s drugom plovicom i sušenje odljeva.
   
  Zgrada Gliptoteke Gotovi sadreni odljev torza Bacača diska.
   
  Zgrada Gliptoteke Sadreni odljev Bacača diska nakon spajanja djelova, cizeliranja i patiniranja na bijelo.