Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture

Skulpture s istočnog zabataPartenon, V. st. pr. Krista, Atena
- Fidijina škola
   

1. Dioniz,
The British Museum, London,
sadreni odljev, A-9

2. Demetra i Persefona (ili: Kora),
The British Museum, London,
sadreni odljev, AP-3

3. Irida (ili: Hera; ili: Nika),
The British Museum, London,
sadreni odljev, A-174

4. Tri božice (Hestija, Diona i Afrodita - skupina nazvana
Parke),

The British Museum, London,
sadreni odljev, AP-6, AP-7

5. Glave konja Helijeva četveroprega,
The British Museum, London,
sadreni odljev, A-177

6. Glava konja Selenina četveroprega,
The British Museum, London,
sadreni odljev, A-168