Virtualne panorame:
Virtualna panorama 1
Virtualna panorama 2
Virtualna panorama 3
Virtualna panorama 4

Zgrada II - prizemlje - Dvorana VI
 

Zbirka sadrenih odljeva djela Jurja Matejeva Dalmatinca


Zasebnu cjelinu čini opus kipara i graditelja Jurja Matejeva Dalmatinca (XV. st.) s odljevima iz katedrale sv. Jakova u Šibeniku, njegova remek-djela, koje je uvršteno na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Izložena su i druga Dalmatinčeva djela iz Splita, Ancone, Paga i Dubrovnika.