Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva od V. st. pr. Krista do I. st. pr. Krista

Zbirka sadrenih odljeva najpoznatijih djela grčke umjetnosti nastala je zaslugom dr. Izidora Kršnjavog, predstojnika Odjela za bogoštovlje i nastavu 1892. godine. Zbirka je u Gliptoteci od 1940. god., a u stalnom postavu izloženo je 72 eksponata.

Dio odljeva (skulpture i reljefi s Partenona i još neki drugi odljevi) direktne su kopije s originala u mramoru. Ostali odljevi načinjeni su, većim dijelom, prema rimskim mramornim kopijama brončanih ili mramornih originala.

Izloženi eksponati daju pregled grčke skulpture u rasponu od tzv. Zlatnog doba grčke umjetnosti (V. st. pr. Krista ) do konca helenističkog razdoblja.

Zasebnu cjelinu čine odljevi skulptura i reljefa atenskog Partenona (Fidijina škola), V. st. pr. Krista. Izložene su skulpture s istočnoga i zapadnog zabata te dio friza na vanjskom zidu cele.

Tu su i najpoznatije skulpture poput Mironova Diskobolosa, Polikletova Doriforosa, Lizipova Apoksiomenosa te skulpture poput Venere Milske, Gala na umoru, Apolona Belvederskog
i Laokoontove skupine.