Virtualne panorame:
Virtualna panorama 1

 

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. st.

U stalnom postavu Zbirke izloženo je 129 eksponata, sadrenih odljeva kulturno-povijesnih spomenika s različitih lokaliteta u Hrvatskoj iz razdoblja od IX. do XV. st. Izložena su kapitalna djela koja imaju i kulturnopovijesnu (dokumentarnu) i umjetničku vrijednost.

Predromanička umjetnost zastupljena je brojnim fragmentima oltarnih pregrada s natpisima hrvatskih vladara, plutejima, ciborijima, krstionicama predromaničkih crkvica od IX. do XI. st.

Od spomenika romaničke umjetnosti ističu se vratnice katedrale u Splitu majstora Buvine (1214.) te portal trogirske katedrale koji potpisuje majstor Radovan (1240.).
Gotičku i renesansnu umjetnost predstavljaju djela Bonina da Milana, Leonarda i Petra Petrovića, Andrije Alešija i Nikole Firentinca.

Zasebnu cjelinu čini opus kipara i graditelja Jurja Matejeva Dalmatinca (XV. st.) s odljevima iz katedrale sv. Jakova u Šibeniku, njegova remek-djela, koje je uvršteno na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Izložena su i druga Dalmatinčeva djela iz Splita, Ancone, Paga i Dubrovnika.

Prezentacijom kapitalnih djela na jednom mjestu istaknuto je edukativno značenje zbirke, koja može zadovoljiti općeobrazovne, stručne, pa i znanstvene interese.