Zgrada 1 - 1. kat - Dvorana I
 

Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI. stoljeća

Iz zbirke kopija fresaka od XI. do XVI. st. izložen je tek jedan segment, dio ciklusa iz crkve sv. Marije na Škrilinama (Škrilinah) kod Berma u Istri. U grobljanskoj crkvici sv. Marije na Škrilinah (na Škrilinama) majstor Vincent iz Kastva naslikao je, i potpisao, 1474. godine jedan od najljepših i najvrednijih ciklusa freskoslikarstva na istarskom području. Prizori iz Bogorodičina i Kristova života teku po zidovima gotičke crkvice u dva niza.

Majstor Vincent biblijske motive smješta u tipičan istarski pejzaž s brežuljcima i gradićima (Molitva na Maslinskoj gori), a scenu Poklonstva kraljeva interpretira izrazito svjetovno, slikajući dominantnu dvorsku povorku dama i vitezova u kasnogotičkoj odjeći. Ove kasnogotičke zidne slike karakteristične su za istarsku lokalnu školu druge polovice XV. st., a majstor Vincent iz Kastva njezin je najbolji predstavnik.

Izložene kopije fresaka (slike na platnu) naslikali su poznati slikari: Bruno Bulić, Hajrudin Kujundžić, Eugen Kokot i Željko Hegedušić 50-ih i 70-ih godina XX. st.