Zgrada I - 1. kat

 

Zbirka medalja i plaketa

U fundusu Zbirke medalja i plaketa nalaze se većinom radovi hrvatskih umjetnika od XIX. st. do naših dana. Uz radove u trajnom materijalu u Zbirci se nalaze i sadreni modeli za medalje i plakete, od kojih neki nisu nikada bili realizirani u konačnom obliku.

Preko izloženih radova Hermine Ferić, R. Frangeša-Mihanovića, R. Valdeca, I. Kerdića, I. Jegera, R. Spieglera, V. Radauša, A. Janeša, Z. Brkića, D. Mataušića, i mnogih drugih, moguće je pratiti razvoj hrvatskog medaljerstva i u stilskom (impresionizam, realizam, naturalizam) i u morfološkom pogledu (od klasičnih kovanih i lijevanih medalja do medalja stajačica i taktila). U Zbirku su uključene i neizvedene, raritetne skice za novac Ive Kerdića te neizvedene skice za novac drugih autora.

Izložen je 171 rad 37 umjetnika.