Zgrada 1 - 1. kat - Dvorana I

 

Zbirka sadrenih odljeva stećaka od XIII. do XVI. st.

U stalnom postavu Zbirke sadrenih odljeva stećaka izloženo je 29 eksponata nastalih u razdoblju od XIII. do XVI. st. Stećci su jedinstveni nadgrobni spomenici monolitnoga karaktera nastali u srednjem vijeku, uglavnom na tlu Bosne i Hercegovine, Hrvatske (u Dalmaciji, Slavoniji, Dalmatinskoj zagori i Lici), Crne Gore i Srbije.

Stećak pokriva pokojnikov grob te vrši funkciju grobnoga kamena, a ne kamene rake kao što je rimski sarkofag. Razlikuju se oblikom, veličinom i načinom ukrašavanja. Osnovni oblici su tumba, sarkofag, ploča, obelisk i križ. Ukrašavani su ornamentalnim i figuralnim ukrasima, a natpisi su pisani bosančicom i govore o pokojniku. Oblikovali su ih pučki stvaraoci, koji su romaničkim i gotičkim stilskim elementima dali svoj autohtoni pečat.

Većina izloženih stećaka potječe je iz jedne od najvećih i najbogatijih nekropola - Radimlja kraj Stoca u Bosni i Hercegovini.